Hot News :

ข่าวกิจกรรม

  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม กำนัน ผู้ใหญ่บ้านม1-ม.11 รพสต.ยางสักกระโพหลุ่ม อสม. พี่น้องประชุาชน หมู่ 7 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ณ.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เมือวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 งานป้องกันฯองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดยนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอวค์การบริหารส่วนตำบล ได้จัดกิจกรรมการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   ตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขับเคลื่อนเพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ โดยนำแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 หรือ UNGASS 2016 โดยเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติด เป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทบทวนนโยบายควบคุมยาเสพติด

  เมื่อวันที่ 6 พฤษาคม 2566 เวลา 07.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพรร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม มอบหมายให้กองช่าง นำรถบรรทุกน้ำออกบริการประชานม.9 บ้านยางเครือ  

  เมื่อวันที่ 1 เพฤศษาคม 2566 เวลา 08.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกันทำกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักสำคัญของชาติไทย และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมความรักสามัคคีเป็นระเบียบวินัย สนองนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกันให้การต้อนรับคณะ พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี พระครูศรีธรรมวิบูล เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ คณะสงฆ์อำเภอม่วงสามสิบ นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการฝ่ายปกครอง นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน จิตอาสา ประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้...  

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยการนำของนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ณวัดบ้านหนองแฝก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

เริ่มต้นก่อนหน้า123456ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 6

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ