Hot News :

“รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 26 มิถุนายน 2566 10:59

   ตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขับเคลื่อนเพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ โดยนำแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 หรือ UNGASS 2016 โดยเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติด เป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทบทวนนโยบายควบคุมยาเสพติด

   เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 สำนักงาน ป.ป.ส. หน่วยงานภาคีเครือข่าย และองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงความสำคัญ ของวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่น ๆ

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ