Hot News :

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่1.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม ด้วยการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)

วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2566 15:56

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่1.บ้านยางสักกระโพหลุ่ม ด้วยการประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์(e-bidding)

Media

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ