Hot News :

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

วันเสาร์, 01 เมษายน 2566 15:14

           ด้วย องต์การบริหารส่วนยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564-2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฏหมายที่กำหนด จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้)

Media

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ